Voiko korona olla työtapaturmavakuutuksesta korvattava ammattitauti?

Yleistä

Ammattitaudit ovat sairauksia, joiden pääasiallinen aiheuttaja on jokin työssä oleva fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä.

Ammattitautina voidaan pitää  sairautta, joka on todennäköisesti aiheutunut työntekijälle altistumisesta laissa määritellylle altisteelle

  • työssä, työnteon yhteydessä tai esim. työtehtävästä johtuvan matkustamisen aikana
  • työntekopaikan alueella tai
  • työhön liittyvässä koulutustilaisuudessa.

Koronavirusta tai -sairautta ei mainita ammattitautiluettelossa, mutta Suomen ammattitautimääritelmä on kuitenkin joustava. Myös muu kuin ammattitautiluettelossa mainittu sairaus voidaan korvata ammattitautina, jos muut lain mukaiset edellytykset täyttyvät (sairaus on aiheutunut todennäköisesti ja pääasiallisesti työolosuhteessa).

Korona työtapaturmavakuutuksesta korvattavana ammattitautina

Pelkkä altistuminen koronavirukselle ei siis ole korvattava ammattitauti, eikä sen perusteella voi saada korvauksia. Korvattavuus edellyttää aina diagnosoitua koronaviruksen aiheuttamaa sairautta.

Edellytykset Koronan korvaamiseksi

  • Työntekijällä on todettu koronaviruksen aiheuttama sairaus/tauti
  • Tiedetään, että henkilö on työssään altistunut koronapositiiviselle henkilölle (hoitohenkilökunta, kollega, asiakas) ja ollut läheisessä kontaktissa tämän kanssa
  • Todetun koronaviruksen aiheuttaman taudin ja työssä altistumisen välinen aika on sopinut viruksen tiedettyyn itämisaikaan
  • Tartunnan saaneen työntekijän lähipiirissä ei ole todettu koronavirustartuntoja eikä muutoinkaan tiedetä olleen toista todennäköistä tartunnanlähdettä

Altistumisen tulee siis todennäköisesti ja pääasiallisesti tapahtua työnteon yhteydessä tai työpaikan alueella. Sen sijaan kodin ja työpaikan välisellä matkalla altistuminen ei kuulu korvattaviin olosuhteisiin.

Korvausasian käsittely

Työnantajalla on velvollisuus ottaa vakuutus työtapaturman tai ammattitaudin varalta. Vakuutusyhtiö, josta työnantaja on vakuutuksen ottanut, hoitaa korvauskäsittelyn, tekee korvauspäätöksen sekä maksaa korvauksen. Korvauskäsittely alkaa, kun työnantaja on tehnyt ammattitauti-ilmoituksen vakuutusyhtiöön. Myös työntekijä tai hoitolaitos voi toimittaa kirjallisen ilmoituksen ja lääketieteellistä selvitystä.

Korvauskäsittelyä varten vakuutusyhtiö tarvitsee tarkat tiedot siitä, missä olosuhteissa altistuminen on tapahtunut, ja lisäselvityksiä voidaan pyytää sekä vakuutetulta että työnantajalta. Lääketieteelliset selvitykset korvauskäsittelyä varten saadaan suoraan terveydenhoitoyksiköstä. Sairautta ei voida todeta ammattitaudiksi, mikäli tiedot jäävät puutteelliseksi.

Ennen kuin vakuutusyhtiö antaa asiassa korvauspäätöksen, se voi tarvittaessa pyytää lausunnon Tapaturma-asiain korvauslautakunnalta (Tapaturma-asiain korvauskeskus, uutiset). Jos koronaviruksen aiheuttama sairaus todetaan korvattavaksi ammattitaudiksi, työntekijällä on oikeus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin.

Lisätietoja löydät Tapaturmavakuutuskeskuksen sivulta tvk.fi

Tilastotietoa

Huhtikuuhun 2021 mennessä Tapaturma-asiain korvauslautakunta oli käsitellyt 355 lausuntopyyntöä, joissa koronaviruksen aiheuttamaa tautia tai altistumista on epäilty ammattitaudiksi.

Näistä 304 tapauksessa kyseessä katsottiin olleen korvattava ammattitauti. Näistä ammattitaudeista 90 % on todettu tähän mennessä terveydenhuollon työntekijöillä.

Lähde: TVK

If on rinnallasi

Ifissä ammattitauteihin liittyvien korvausten hoito on keskitetty korvauskäsittelijöille, jotka käsittelevät myös kaikki koronatapauksiin liittyvät vahinkoasiat. Heillä on tukenaan erittäin kokeneet henkilökorvauksien, henkilövakuuttamisen sekä henkilöriskienhallinnan asiantuntijat ja asiantuntijalääkärit.

Haluatko tietää lisää koronaan liittyvien vahinkoasioiden käsittelystä?

Soita meille numeroon 010 19 16 04 ja autamme sinua mielellämme.

Henrika Hollstén
Claims Manager, If