Terveysvakuutuksen ja työterveyshuollon yhteensovittaminen

Suomalainen työterveyshuolto ainutlaatuinen maailmassa 

Työterveyshuoltoa eri muodoissaan on tarjottu Suomessa jo yli sadan vuoden ajan. Palvelujärjestelmä on ainutlaatuinen maailmassa. Suomalaisilla yrityksillä on lakisääteinen velvoite järjestää työntekijöilleen työterveyshuolto. Lakisääteisen työterveyshuollon tehtävä on ennaltaehkäistä työstä ja työoloista aiheutuvia terveysvaaroja ja -haittoja ja siten edistää ja ylläpitää työntekijöiden terveyttä, työkykyä ja turvallisuutta.  

Sairauden hoito ei kuulu lakisääteiseen työterveyshuoltoon, vaan sen saamiseksi yrityksen on tehtävä vähintään yleislääkäritason työterveyshuoltosopimus. Suurimmat työterveyshuoltopalveluiden tarjoajat Suomessa ovat Ifin kumppanit Terveystalo, Mehiläinen, Pihlajalinna ja Aava.  

Työterveyshuoltoa voi täydentää Terveysvakuutuksella, joka kattaa sekä tapaturmia että sairauksia 

If tarjoaa asiakkailleen erilaisia tapoja täydentää työterveyshuollon sopimuksia vakuutuksilla. Suuri osa suomalaisista yrityksistä tarjoaa jo henkilöstölleen vapaa-ajan tapaturmia tai etätyössä sattuneita tapaturmia varten kattavia tapaturmavakuutuksia. Näistä ei ole apua silloin, kun esimerkiksi tapaturmavammaksi luultu vahinko osoittautuukin rappeumaperäiseksi, jolloin kyse on sairauden hoidosta.  

Keskisuurten ja suurten yritysten keskuudessa suosittu tapa laajentaa työterveyshuollon tarjoamia palveluita on vakuuttaa henkilöstö työterveyspalveluun sidotulla Terveysvakuutuksella. Siinä työterveyshuolto toimii ytimenä, josta hoitopolut lähtevät, ja jonne ne palaavat takaisin. Mallissa työntekijä hakeutuu ensin työterveyslääkärille, joka tarvittaessa ohjaa työntekijän erikoislääkärin konsultaatioon. Erikoislääkäri määrää työntekijälle tarvittaessa lisätutkimuksia tai antaa esimerkiksi lähetteen leikkaukseen. 

Erikoislääkärin määräämät tutkimukset ja toimenpiteet korvataan vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta. Tämän mallin etuna on, että työterveyshuolto pysyy koko ajan tietoisena siitä, miten yrityksen henkilöstö voi, eivätkä työntekijöiden hoitopolut hajaannu eri toimijoille.  

Työterveyshuollon ja Terveysvakuutuksen yhteensovituksessa käydään läpi yrityksen työterveyshuollon senhetkinen sopimus ja karsitaan sieltä kaikki sellainen, joka menee vakuutuksen kanssa päällekkäin. Työterveyshuollon sopimukseen jätetään aina vähintään työterveyshuollon KELA II:n minimitason täyttävät palvelut, jotta työterveyshuollon lääkäri pystyy hoitamaan tavanomaiset lääkärissä käynnin syyt joustavasti. 

Kokonaisvaltainen kuva yrityksen henkilöstön tilasta 

Työterveyshuoltoon yhdistetty malli tarjoaa Ifin asiakkaalle kokonaisvaltaisemman kuvan yrityksen henkilöstön tilasta, sillä valtaosa henkilöstön terveystiedosta on kahden toimijan, vakuutusyhtiön ja työterveyshuollon kumppanin käytettävissä ja siten jaettavissa työnantajalle.  

Tilastotiedon avulla työnantaja saa paremman kuvan henkilöstön hyvinvoinnista ja pystyy näin huomattavasti paremmin kohdentamaan tarvittavia toimenpiteitä oikeisiin kohteisiin. Ifin tilastotiedon jakamisessa työnantajalle noudatetaan tarkasti tietosuojasääntelyä, eikä yksittäistä henkilöä voi tiedon avulla tunnistaa.  

If on rinnallasi  

Terveysvakuutuksen avulla työnantaja pystyy pitämään henkilöstöstään parempaa huolta. Tieto siitä, että työntekijä pääsee leikkaukseen viikossa sen sijaan, että hän joutuu odottamaan leikkausjonossa jopa kuukausia, edesauttaa työntekijöiden hyvinvointia merkittävästi.

Pelkkä huoli vakavan sairauden tai tapaturman sattuessa kohdalle voi aiheuttaa pelkoa ja laskea työtehoa. Tuhansien eurojen tutkimusten ja leikkaustoimenpiteiden kulujen maksaminen omasta pussista ei ole mahdollista läheskään kaikille suomalaisille.  

Me Ifissä haluamme auttaa tarjoamalla Terveysvakuutuksen, joka auttaa silloin, kun työntekijän huoli on suurin. Terveysvakuutus on myös erinomainen henkilöstöetu ja rekrytointivaltti. 

Seija Tolvanen
henkilövakuutusasiantuntija, If