Tjänsteresor under pandemin

Pandemin har varit en del av vår vardag i drygt ett och ett halvt år.

Till en början avstannade resandet nästan helt, men på senaste tiden har tjänsteresorna ökat markant. För att påminna och skapa en tydligare bild av vad vår försäkring täcker när en anställd reser i jobbet, kommer här lite nyttiga fakta och tips på vägen.

Vad gäller om en anställd får Covid-19 på resan?

Försäkringen täcker kostnader som uppkommer på grund av Covid-19 om den försäkrade insjuknar under resan. Testning för Covid-19 är inkluderad i skyddet om du har symptom.

Vad gäller om den anställda behöver sitta i karantän?

Kostnader för att sitta i karantän ersätts endast ifall karantänregler beslutas och träder i kraft medan den anställde befinner sig på resmålet.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i hela världen med undantag för de länder som Utrikesdepartementet:

  • avråder från alla typer av resor till.
  • uppmanar svenska medborgare att lämna.

Notera att för många länder avser Utrikesdepartementets avrådan endast vissa delar av landet. En avrådan från Utrikesdepartementet rörande ’icke nödvändiga resor’ har inte någon inverkan på försäkringens giltighet, då tjänsteresor alltid anses som nödvändiga.

Före avresan är det viktigt att ta del av Utrikesdepartements aktuella reserekommendationer. Dem hittar du här: UD avråder - Regeringen.se. Om avrådan skulle komma när den anställda redan är på resmålet gäller försäkringen fullt ut i 30 dagar från det att avrådan gavs.

Att tänka på och göra inför och under resan

Covidbevis

 Folkhälsomyndigheten

Lokala regler

  • Ta reda på vilka regler som gäller på resmålet för besökare från Sverige.

Ladda ner UDs app ’UD Resklar’

Håll dig uppdaterad

  • Situation och regler kan förändras snabbt och därmed försvåra eller omöjliggöra resor.

Trevlig resa!