INGO - vår nya partner i Ukraina

Internationalisering är en vanlig tillväxtstrategi för bolag som vill skala upp sin verksamhet. Därmed blir den globala rörligheten för den anställda personalen ofta mer omfattande.

Ifs tjänstereseförsäkring omfattar samtliga anställda i ett bolag men för att uppfylla krav på Compliance krävs ibland lokala försäkringar.  If P&C har redan ett nätverk av partners världen över för att kunna upprätthålla god Compliance, och under våren 2021 utökade vi vår globala närvaro med en ny partner i Ukraina.

Tillsammans med vår nya frontingpartner, JSIC INGO Ukraine, har vi nu möjlighet att utfärda lokala tjänstereseförsäkringar i Ukraina.

Compliance och Duty of Care sammanstrålar

I försäkringssammanhang innebär Compliance att vi som försäkringsbolag måste ha internationella avtal och följa lokal lagstiftning när vi utfärdar tjänstereseförsäkringar med global exponering.

När ett företag bedriver multinationell affärsverksamhet så sammanstrålar Compliance och Duty of Care. Att ett företag har ett företagsförsäkringsskydd som är compliant över nationsgränserna, är en förutsättning för att företag ska ha möjlighet att upprätthålla Duty of Care för sina anställda.

Compliance i Ukraina

Ukraina har en komplex försäkringsmarknad där lokal lagstiftning styr möjligheterna att integrera landet i ett internationellt försäkringsupplägg. Myndigheterna i landet granskar försäkringsmarknaden noggrant vilket ställer höga krav på lokal närvaro för utländska försäkringsbolag.

Den lokala lagstiftningen styr vilka försäkringsmoment samt försäkringsbelopp som inkluderas i en lokal tjänstereseförsäkring enligt ”best good local standard”. Därför är en klausul för Difference In Conditions och Difference In Limits nödvändig för att minimera avvikelser mellan den lokala försäkringen och masterförsäkringen. Våra masteravtal för multinationella kunder inkluderar alltid denna typ av klausul.

Trender för handeln mellan Sverige och Ukraina

De senaste åren har den ekonomisk tillväxten och handeln mellan Sverige och Ukraina ökat. Trots pandemin så ökade omsättningen mellan länderna med drygt 125% år 2020. Ukrainas export till Sverige ökade med 21% och Ukrainas import från Sverige steg med 169%. Sverige är en av Ukrainas största EU-investerare och idag är drygt 89 svenska bolag närvarande på den ukrainska marknaden.

INGO - en partner för framtiden

INGO har 25 års erfarenhet på den Ukrainska försäkringsmarknaden vilket gör dem nästan jämngamla med oss på If Skadeförsäkring.

Under år 2020 lämnades drygt 7 miljoner Euro i försäkringsersättning inom grupp- och hälsoförsäkring med en utbetalningsgrad på 59% vilket är nästan 22% högre än snittet på den lokala marknaden.