Säkerhet på resa

Efter flera år med pandemi börjar resandet komma igång igen. En välkommen möjlighet för många att återigen packa resväskorna, som tyvärr även innebär att reseskadorna ökar.

En försäkring hjälper och lindrar om oturen eller olyckan är framme, och Ifs tjänstereseförsäkring ger ett mycket bra och brett skydd för anställda som reser i tjänsten.

Ofta är det inte värdet på det förlorade som är det stora problemet, utan snarare arbetet och besväret som förlusten medför. Med kunskap kan man minska risken betydligt.     

Fyra exempel på vanliga skadehändelser som lätt kan undvikas:

  • Tågresor blir allt vanligare och stämningen på tåget är ofta varm och välkomnande. Det är lätt att tro att medresenärerna t ex håller koll på din laptop vid ett bistrobesök. Men skadeanmälningar visar att värdesaker försvinner och det finns stöldligor som specialiserat sig på denna typ av stölder.
  • Laptop eller mobil lämnas i bilen vid tankning eller korta butiksbesök. Bilar är svåra att stjäla, men lätta att bryta sig in i och det går riktigt fort.
  • Vi ser ofta att kunder får sina saker förstörda då de checkats in under en flygning. Vanligt är att innehåll som t ex en vinflaska går sönder i bagagehanteringen.
  • Tänk på att alltid ta med värdesaker i handbagaget, då förlust av stöldbegärlig egendom är vanligt under incheckning.

E-kurser om trygghet och säkerhet på resa

Vår Risk management-enhet har tagit fram två e-kurser om trygghet och säkerhet på resa - en ur den anställdes perspektiv och en ur arbetsgivarens perspektiv.

Kurserna innehåller råd och checklistor över vad man bör tänka på innan, under och efter resan och gör dig och dina anställda bättre rustade för resan. Kurserna kan förstås även genomföras via mobilen.

Länkar till kurserna

För den anställde

Travel Safety 1: For the Traveler

För arbetsgivaren

Travel Safety 2: For the Employer

Mer att läsa