Ny nätverkspartner i Turkiet

If P&C tjänstereseförsäkring omfattar normalt samtliga anställda över hela världen. För att leva upp till de krav som ställs avseende compliance och kunders önskemål kring lokal service krävs ibland lokala försäkringar.

För att kunna upprätthålla god compliance har If ett nätverk av partners världen över, och som led i vår ständiga kvalitetsutveckling utökade vi i början av 2022 vår globala närvaro med en ny partner i Turkiet.

På grund av sitt fördelaktiga geografiska läge och växande unga befolkning är Turkiet en av världens snabbast växande ekonomier. Under senare år har vi sett att många svenska företag vill försäkra lokalt anställda. För att bättre stötta våra internationella kunder har vi tillsammans med vår nya fronting partner, Gulf Sigortas AS, nu möjlighet att utfärda lokala tjänstereseförsäkringar i Turkiet.

Compliance och Duty of Care sammanstrålar

I försäkringssammanhang innebär Compliance att vi som försäkringsbolag måste ha internationella avtal och följa lokal lagstiftning när vi utfärdar tjänstereseförsäkringar med global exponering.

När ett företag bedriver multinationell affärsverksamhet så sammanstrålar Compliance och Duty of Care. Att ett företag har ett företagsförsäkringsskydd som är compliant över nationsgränserna, är en förutsättning för att företag ska ha möjlighet att upprätthålla Duty of Care för sina anställda.

Compliance i Turkiet

Turkiets lagstiftning ställer krav på att tjänsteresor inom landet skall tecknas lokalt, däremot kan internationella resor ersättas via masterförsäkringen.

Den lokala lagstiftningen styr vilka försäkringsmoment samt försäkringsbelopp som inkluderas i en lokal tjänstereseförsäkring enligt ”best good local standard”, vilket medför att en klausul för Difference in condition och difference in limits normalt placeras på masterförsäkringen. Våra masteravtal för multinationella kunder inkluderar alltid denna typ av klausul.

Gulf Sigorta A.S

Gulf Insurance Group är aktivt i 13 länder och har över 3 500 anställda. Med 59 år i branschen har företaget en omfattande erfarenhet som i och med samarbetet nu erbjuds till Ifs kunder.  

Besök Gulf Sigortas hemsida här.

Mer att läsa