Matkalla sattuu ja tapahtuu - varmista sopiva turva

Työmatkavakuutus on tarpeellinen myös kotimaan työmatkoilla 

Matkavakuutus voi kattaa joko erikseen koti- tai ulkomaan työmatkat tai molemmat yhdessä. Matkavakuutus ulkomaan työmatkoja varten tunnetaan varsin hyvin, mutta myös kotimaan työmatkoilla sattuu vahinkoja. Siksi suosittelemme vakuutusta, joka kattaa myös kotimaan työmatkat. 

Esimerkki vapaaehtoisen vakuutuksen tuomasta turvasta 

Esimerkkiyrityksemme on vakuuttanut vain ulkomaan työmatkat eikä sillä ole vapaa-ajan tapaturmavakuutusta henkilöstölleen. Yrityksen työntekijä, 50-vuotias mies, matkustaa Rovaniemeltä Helsinkiin työmatkalle. Työpäivän päätyttyä sattuu tapaturma, joka johtaa työntekijän kuolemaan.  

Ainoa korvaus, jonka miehen puoliso saa yrityksen vakuutuksista, on n. 20 000 € korvaus työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta. Työtapaturmavakuutuksesta ei makseta korvausta, sillä työpäivä on jo päättynyt ja työntekijä on siirtynyt vapaalle. Kotimaan työmatkat kattava vakuutus olisi ollut voimassa myös työmatkaan liittyvällä vapaa-ajalla, jolloin puoliso olisi saanut kertakorvauksen, esimerkiksi 100 000 €. 

Ulkomailla työmatkavakuutusta voi pitää jopa välttämättömänä turvana, sillä kustannukset vakavista sairaus- tai tapaturmavahingoista voivat olla todella suuria. 

Esimerkiksi ambulanssilento tai tehohoito, vaikkapa USA:ssa, voi maksaa satoja tuhansia euroja. Ilman vakuutusta kulut jäävät työnantajan tai työntekijän sekä hänen perheensä maksettavaksi. Suomen ulkoministeriö voi tarvittaessa auttaa asioiden järjestelyssä, mutta kustannuksista se ei vastaa. 

Matkavakuutuksen turvalaajennuksia 

Viime vuonna laajensimme matkavakuutuksen matkan peruuntumis- ja katastrofiturvaa. Korvaamme matkan peruuntumisesta aiheutuvia kuluja, mikäli matkakohteeseen on asetettu matkustusrajoitus. Korvattavuuden edellytys täyttyy, jos rajoitus on tullut voimaan enintään 72 tuntia ennen lähtöä.  

Laajensimme katastrofiturvaa vastaamaan paremmin niitä tilanteita, joita pandemia voi matkustajille aiheuttaa. Katastrofiturva sisältää myös karanteeniturvan.

Korvaamme kohtuulliset ja välttämättömät ylimääräiset majoituskustannukset enintään 14 vuorokauden ajalta, jos vakuutettu joutuu matkan aikana ennalta arvaamattomasti viranomaisten asettamaan karanteeniin asuinmaansa ulkopuolella. Korvausta ei makseta, jos karanteeni on etukäteen tiedossa ja edellytyksenä maahan tai alueelle pääsyyn.  

Olemme laajentaneet omavastuuturvaa koskemaan myös vuokra-auton omavastuuta. Jos vakuutettu vuokraa lyhytaikaisesti auton rekisteröidystä autovuokraamosta ja autolle sattuu työmatkan aikana vuokrasopimuksen mukainen korvattava vahinko, vakuutuksesta korvataan vuokrasopimuksessa määriteltyä omavastuuta vastaava määrä, enintään 1 000 euroa. 

Tarkista säännöllisesti, että yrityksen vakuutusturva on ajan tasalla 

Suosittelemme, että tarkistatte vähintään parin vuoden välein, että matkavakuutus kattaa kaikki yrityksesi tarpeet. Tarkistettavia vakuutusmääriä ovat erityisesti oikeusturva- ja vastuuvahinkojen sekä matkatavaroita koskevat vakuutusmäärät. 

Esimerkiksi vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja kattavassa oikeusturvavakuutuksessa 10 000 euron vakuutusmäärä saattaa olla alimitoitettu, mikäli vakuutettu tarvitsee lakimiesapua riita- ja rikosasioissa. 

Sopivan matkatavaroita koskevan vakuutusmäärän selvittämiseksi suosittelemme tekemään laskelman siitä, kuinka paljon matkalaukun sisältö todellisuudessa maksaisi, mikäli kaikki pitäisi hankkia uudelleen. Tulos saattaa yllättää.  

Etätyö ulkomailla ja matkavakuutus 

Etätyötä tehdään nyt enemmän kuin aiemmin, ja monen työntekijän toiveena on työskennellä etänä ulkomailla. Useissa yrityksissä selvitetäänkin parhaillaan työntekijöiden vakuutus- ja sosiaaliturvaan liittyviä uusia asioita. Se, miten kunkin työntekijän etätyö ulkomailla tulee vakuuttaa, riippuu paljon kohdemaasta, mutta yhteistä kaikille on erillisen matkavakuutuksen tarve.  Koska etätyössä ei ole kyse työmatkasta, ei työmatkavakuutus kata ulkomailla sattuneita tapaturmia ja sairauksia.   

On mahdollista, että työntekijä vastaa itse omasta vakuutusturvastaan etätyön aikana ulkomailla, mutta tällöin työnantaja ei voi varmistua vakuutusturvan riittävästä kattavuudesta. Yritys voi myös hoitaa vakuuttamisen työntekijän puolesta. Ifin työmatkavakuutusta on mahdollista laajentaa kattamaan myös työntekijöiden etätyömatkat tai vapaa-ajan matkat. Iloksemme tämä aihe on kiinnostanut monia asiakkaitamme, ja asiantuntijamme ovat olleet apuna parhaiden vakuutusratkaisujen löytämisessä myös tässä uudessa tilanteessa.  

Seija Tolvanen
henkilövakuutusasiantuntija