Ifin yhteistyöverkosto laajenee – uusi kumppani Ukrainassa

Kansainvälistyminen on tavallinen kasvustrategia yrityksille, jotka haluavat laajentaa toimintaansa. Siten työntekijöiden globaalin liikkuvuuden varmistaminen on tärkeää kansainvälisesti toimiville yrityksille.

Työmatkavakuutuksemme kattaa kaikki yrityksen työntekijät, mutta toisinaan tarvitaan paikallisia vakuutuksia, jotta compliance-vaatimukset (compliance = määräysten mukainen) täyttyvät.

Ifillä on laaja kumppaneiden verkosto, jonka avulla compliancen ylläpitäminen onnistuu, ja keväällä 2021 laajensimme verkostoamme uudella partnerilla Ukrainassa.

Compliance ja Duty of Care (työnantajan huolenpitovelvollisuus) yhdessä

Kansainvälistä työmatkavakuutusta järjestäessämme compliance tarkoittaa sitä, että meidän on vakuutusyhtiönä noudatettava kansainvälistä ja paikallista lainsäädäntöä vakuutusturvaa ja sen voimassaoloa koskien.

Kun yritys harjoittaa liiketoimintaa kansainvälisesti, yhdistyvät compliance ja työnantajan huolenpitovelvollisuus työntekijästä. Määräysten mukainen vakuutusturva on edellytys sille, että yritys voi täyttää huolenpitovelvollisuutensa työntekijöiden osalta.

Compliance Ukrainassa

Vakuutusmarkkina Ukrainassa on monimutkainen ja paikallinen lainsäädäntö ohjaa, miten maassa työskentelevät työntekijät saadaan osaksi kansainvälistä vakuutusohjelmaa. Viranomaiset tutkivat vakuutusmarkkinoita laajasti, ja se asettaa korkeita vaatimuksia ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnalle.

Paikallinen lainsäädäntö määrää sen, mitä vakuutusehtoja tai määriä ns. ”best good local standard” sisältää. Tämän takia onkin tarpeellista, että emoyhtiön ottaman Master-vakuutuksella katetaan myös tytäryhtiöiden paikallisten vakuutusten ja päävakuutuksen väliset erot vakuutusturvissa.

INGO on tulevaisuuden kumppani

INGOlla on 25 vuoden kokemus paikallisista vakuutusmarkkinoista Ukrainassa, joten yritys on melkein saman ikäinen Ifin kanssa. Vuoden 2020 aikana korvauksia maksettiin runsaat 7 miljoonaa euroa ryhmä- ja terveysvakuutuksista. Korvausaste on 59 %, mikä on melkein 22 % korkeampi kuin paikallisilla markkinoilla yleisesti.

If Industrialin globaali verkosto

Noin 90 % suurasiakkaistamme toimii useammassa kuin yhdessä maassa, ja taataksemme parhaan mahdollisen palvelun, meidän on pystyttävä vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin. Ifillä on yli 30 vuoden kokemus kansainvälisistä ohjelmista, joissa vakuutusratkaisut ja palvelut räätälöidään asiakaskohtaisesti. Asiakkaillamme on

  • 3 500 paikallista vakuutusta yli 170 maassa noin 200 partnerin kanssa ja
  • 5 000 vuosittaista vahinkoa pohjoismaiden ulkopuolella.

Kysy lisää

Me Ifissä tähtäämme aina pitkäaikaiseen vakuutusyhteistyöhön asiakkaidemme ja paikallisten vakuutuskumppaneidemme kanssa ympäri maailmaa.

Lisätietoja globaaleista matkaohjelmista saat olemalla yhteydessä omaan yhteyshenkilöön Ifissä tai laittamalla viestiä osoitteeseen iftravel@if.fi.

Maria Katas
henkilövakuutusasiantuntija