Fysioterapiasta apua jatkuviin kipuihin

Antin tarina on monelle keski-ikäiselle tuttu. Istumatyön aiheuttamat vaivat rajoittavat liikkumista, joka olisi terveyden kannalta tärkeää. Lue, kuinka Antti sai apua vaivaansa.

Antin haaveissa ei ollut kramppaava selkä tai jatkuva kipu rintarangassa, kun hän aloitti hiihtoharrastuksen vuosien tauon jälkeen. Kyseessähän oli yksi parhaimmista kuntoilumuodoista, kansallislaji suorastaan.

Antti työskenteli kansainvälisen energiaratkaisuja tarjoavan yrityksen taloushallinnossa, ja työpäivät kuluivat pääosin tietokoneella istuen. Painokin oli salakavalasti noussut kymmenellä kilolla. Hän oli kuitenkin päättänyt vihdoin tehdä asialle jotain. Kaksi päivää myöhemmin Antti hakeutui ensimmäistä kertaa ladulle. Ainoa ongelma oli, ettei vuosien kuluessa ruostunut tekniikka ollut aivan samalla tasolla menohalujen kanssa. Hän ei antanut kuitenkaan asian lannistaa. Sen minkä hän tekniikassa hävisi, hän päätti korvata tahdonvoimalla.

Kahden kuukauden kuluttua Antti sai ensimmäisen krampin selkäänsä. Kipu meni kuitenkin ohi samana päivänä, eikä hän kiinnittänyt asiaan sen enempää huomiota. Kolme viikkoa myöhemmin kipu iski uudestaan leikkipuistossa lapsen kanssa leikkiessä. Tällä kertaa hän selvisi kotiin asti vain vaivoin. Kramppi jätti jälkeensä myös aristavan jomotuksen rintarangan alueelle. Kärsittyään kuukauden ajan kivuista ja niiden aiheuttamista univaikeuksista Antti hakeutui lopulta työterveyshuoltoon, josta hänet ohjattiin yrityksen ottaman terveysvakuutuksen kautta ortopedin vastaanotolle.

Terveysvakuutuksen kautta vastaanotolle

Ortopedi määräsi Antin magneettikuvaukseen varmistuakseen, ettei kyseessä ollut syöpä tai muu vakavampi sairaus. Pari päivää myöhemmin Antti sai helpottavan puhelun, ettei mitään huolestuttavaa ollut löydetty. Kyseessä oli todennäköisesti rasitusperäinen vaiva. Antti sopi lääkärin kanssa seuraavansa tilannetta ja tarkkailevansa liikkeitä, joista rintaranka ärtyi, yrittäen välttää niitä parhaansa mukaan. Hiljalleen oireet alkoivat helpottaa, rintaranka vaivasi yhä harvemmin öisin, ja toisaalta hän alkoi tottua lievempien oireiden jatkuvaan läsnäoloon.

Vuoden päästä Antti havahtui kuitenkin uudelleen samaan tilanteeseen. Hän ei edelleenkään pystynyt tekemään kaikkea mitä halusi. Kuntopiirissä selkälihasliikkeiden tekeminen sattui rintarankaan. Golfissa kipu vihlaisi kovemmassa lyönnissä. Lapsen kolhaisu rintarankaan vihlaisi ikävästi. Jatkuva kipu oli kuluttanut häntä myös henkisesti, ja hän huomasi olevansa ärtynyt useammin kuin olisi halunnut. Lopulta hän hakeutui uudestaan työterveyden vastaanotolle. Tällä kertaa hänet ohjattiin fysiatrin puheille, joka pintapuolisen tarkastuksen jälkeen kirjoitti lähetteen OMT-fysioterapeutille rintarangan mobilisaatioon.

Parin päivän päästä Antti oli ensimmäistä kertaa OMT-fysioterapeutin vastaanotolla. Alkuhaastatteluiden jälkeen hän pääsi makaamaan hierontapöydälle, jossa fasettilukkojen avaamisen jälkeen edettiin varsinaiseen mobilisaatioon.

Noustessaan ensimmäistä kertaa hierontapöydältä Antti tunsi jo eroa rinnassaan, mutta seuraavan viikon aikana hän tajusi, että lähes puolet oireista oli kadonnut. Antti kävi vielä tämän jälkeen kolme kertaa manipulaatiossa, ja neljännen hoitokerran jälkeen kipu oli hävinnyt lähes kokonaan. 

happy man.

Oireiden arvioitiin lopulta johtuneen sekä staattisesta näyttöpäätetyöstä että liian rajusta urheilun aloittamisesta, joka hyvistä aikeista huolimatta oli edesauttanut selän lihaksiston sekä nikamien jumiutumista. Lopuksi Antti suunnitteli fysioterapeutin kanssa yhdessä ohjelman, jota hän sitoutui noudattamaan ylläpitääkseen rintarangan liikkuvuutta.

Elämä ilman kipuja oli vapauttavaa.

Fysioterapia ja OMT-fysioterapia – mitä ne oikeastaan ovat?

Fysioterapia keskittyy terveyden, toimintakyvyn ja liikkumisen kehittämiseen eri tavoin. Sillä on tärkeä rooli sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien oireiden hoidossa että niiden ennaltaehkäisyssä. Tavoitteena on helpottaa kipua, parantaa nivelten liikkuvuutta, vähentää lihasjännitystä, lisätä lihasvoimaa ja palauttaa toimintakyky. Fysioterapia on erinomainen hoitomuoto kehon kiputiloille ja vaivoille, kuten olkapään, niska-hartiaseudun, alaselän tai polven kivuille. Myös huimaus- ja päänsärky ovat tyypillisiä oireita, joiden vuoksi vastaanotolle hakeudutaan. Esimerkiksi yksipuolinen näyttöpäätetyö lisää tulevaisuudessa riskiä entisestään.

OMT-fysioterapia perustuu erotusdiagnostiikkaan, asiakkaan motivaation tukemiseen ja terapian vaikutusten seurantaan. Terapian tärkeänä periaatteena on kokonaisvaltaisuus ja kliininen päättely. OMT-fysioterapia sisältää tarpeen mukaan myös manuaalisia käsittelyitä ja manipulaatiohoitoa. Manipulaatiohoito on OMT-fysioterapian osa-alue, jonka tavoitteena on parantaa nivelten liikelaajuutta. Tämä käsittää nivelten passiivisen viemisen ääriasentoon ja sen jälkeen nopean, kontrolloidun voimaimpulssin kohdistamisen niveleen.

Manipulaatiota kutsutaan toisinaan kansankielellä niksautushoidoksi, ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi nikama- ja nivellukkojen avaamiseen. Mobilisaatio OMT-fysioterapiassa tarkoittaa manuaalista tekniikkaa, jossa fysioterapeutti liikuttaa passiivisesti nivelten liikeratoja ja pehmytkudoksia potilaan kivun ja liikerajoitusten helpottamiseksi.

Molempien hoitomuotojen tarkoituksena on viime kädessä edistää asiakkaan toiminta- ja liikuntakykyä sekä ohjata itsehoidossa ja liikunnassa. Paras lopputulos syntyy fysioterapeutin ja asiakkaan yhteistyössä. Fysioterapia korostaakin aina akuutin hoidon jälkeen yksilön omaa aktiivisuutta. Yhteistyön avulla voidaan välttää vakavampien ongelmien syntyminen ja turvata työkyky aina eläkeikään asti.

Fysioterapiaturva terveysvakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen lisäosana

Työnantaja voi huolehtia henkilöstöstään terveys- ja tapaturmavakuutuksen avulla. Vakuutuksen ansiosta työntekijät voivat päästä esimerkiksi leikkaukseen viikossa kuukausien odottelun sijaan. Nopeampi hoitoonpääsy edistää työntekijöiden hyvinvointia ja auttaa heitä palautumaan paremmin sairauksista ja vammoista. Työntekijälle ei koidu tästä myöskään kuluja mahdollista omavastuuta lukuun ottamatta. Terveysvakuutuksesta korvataan hoitokuluja sekä sairauksien että tapaturmien osalta, ja tapaturmavakuutuksesta nimensä mukaisesti ainoastaan tapaturmien osalta.

Pelkästään huoli vakavan sairauden tai tapaturman sattuessa kohdalle voi aiheuttaa yksittäisessä työntekijässä pelkoa ja laskea työtehoa. Työnantajalle kustannuksia tuovat esimerkiksi tuottavuuden menetys ja tilapäisen työvoiman käyttö. Vakuutus tuo helpotusta molempiin. Nämä hyödyt moni vielä jossain määrin tunnistaa, mutta harva tulee ajatelleeksi, että yksityishenkilönä vastaavaa turvaa ei olisi mahdollista saada edes rahalla.

Yksityishenkilönä haettavissa vakuutuksissa hakijan tulee täyttää terveysselvitys, jonka perusteella vakuutus myönnetään. Vastausten perusteella vakuutukseen tehdään kuitenkin usein rajoitusehtoja, jotka rajaavat esimerkiksi tietyt nivelet, raajat tai sairaudet kokonaan korvauspiirin ulkopuolelle, ja pahimmassa tapauksessa koko vakuutushakemus joudutaan hylkäämään. Yrityksen ottamissa ryhmävakuutuksissa tällaista rajoitusta ei ole, vaan vanhat sairaudet kuuluvat yhtä lailla korvauksen piiriin. Laajuudestaan huolimatta nämäkään vakuutukset eivät yksinään kata kaikkea. Yksi tällainen osa-alue on juuri konservatiivisena hoitona annettava fysioterapia.

If tarjoaa uutena ratkaisuna fysioterapiaturvaa terveysvakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen lisäosana. Turva on otettavissa ryhmävakuutuksiin, joissa vakuutettuna ovat työntekijät ja mahdollisuus koskee myös olemassa olevia vakuutuksia. Turvasta korvataan enintään viisi 45 minuutin hoitokertaa yhtä sairautta tai tapaturmaa kohden.

Myös Antin esimerkissä saama OMT-fysioterapia sisältyy korvauksen piiriin. Ilman erillistä lisäturvaa terveys- ja tapaturmavakuutuksesta korvataan ainoastaan leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeisestä, lääkärin kyseiseen sairauteen tai tapaturmavammaan määräämästä fysioterapiasta aiheutuneet kustannukset, kuitenkin enintään yksi kymmenen kerran hoitojakso.  Operatiivinen hoito ei ole aina kuitenkaan paras vaihtoehto. Leikkauksiin sisältyy riskejä ja esimerkiksi olkapään kiertäjäkalvosimen tai polven nivelrikon kohdalla konservatiivinen hoito on usein ensimmäinen järkevä vaihtoehto.

Fysioterapiaturva käytännössä

  • Terveysvakuutuksessa vakuutettu hakeutuu vaivoja kokiessaan lääkäriin palvelumallin mukaisesti (Duossa työterveyslääkärille ja Solossa omavalintaiselle lääkärille). Tapaturmavakuutuksessa vakuutettu hakeutuu tapaturman sattuessa vastaavasti omaan työterveyteen lääkärin vastaanotolle.
  • Lääkäri kirjoittaa fysioterapialähetteen ja pyytää Ifistä maksusitoumusta. Myös erikoislääkärin kirjoittama lähete käy.
  • Maksusitoumuksen saatuaan vakuutettu varaa fysioterapia-ajan. Paikka määräytyy jälleen terveysvakuutuksessa palvelumallin mukaan (Duo-asiakkaat varaavat fysioterapia-ajan työterveyshoitolaitoksesta, Solo-asiakkaat oman valinnan mukaisesta paikasta). Tapaturmavakuutuksen osalta hoito annetaan lähtökohtaisesti omassa työterveyshoitolaitoksessa.
  • Hoitolaitos laskuttaa maksusitoumuksella suoraan Ifiä.

Written by

Toni Liemaa, henkilövakuutusasiantuntija

Luitko jo nämä?