Tarkistuslista tavaran saapuessa

Miten menetellä, jos havaitset kuljetusvahingon?

1. Tavaran tarkastus

Tarkasta tavarat niiden saapuessa ja merkitse näkyvät vahingot ja vajeet rahtikirjaan tai muuhun kuljetusasiakirjaan (kollien lukumäärä, minkä tyyppinen vahinko, jne). Jos mahdollista, ota valokuvia autosta ja lastista. Pyydä kuljettajaa vahvistamaan allekirjoituksellaan todetut puutteet.

Jos vahinko tai vaje on näkyvä, älä kuittaa vastaanotetuksi ilman kirjallista merkintää rahtikirjaan.

Miksi on tärkeää tarkastaa saapunut lähetys?

Tavara on tarkastettava, jotta saadaan kirjallinen vahvistus siitä, että vahinko tapahtui kuljetuksessa eli vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vahingon syntyminen on dokumentoitava kirjallisesti takaisinhakuoikeuden varmistamiseksi rahdinkuljettajaa vastaan.

2. Muistutus rahdinkuljettajalle

Tarkista tavara välittömästi sen saapuessa. Piilevän vahingon/vajeen havaittuasi, lähetä kirjallinen reklamaatio rahdinkuljettajalle.

Aikarajoja:

Näkyvä vahinko: Heti

Piilevä vahinko:

 • Lento = 14 vrk
 • Auto/juna = 7 vrk
 • Laiva = 3 vrk

Miksi kirjallinen reklamaatio on tärkeä?

Rahdinkuljettaja voi hylätä korvausvaatimuksen, jos näitä aikarajoja ei noudateta.

3. Tee välittömästi ilmoitus Ifille

Ilmoita vahingosta/puuttumisesta heti;

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy,
Kuljetusvahingot
Puh: 010 514 5761
Faksi: 010 514 5849
Sähköposti: cargo.claims@if.fi

Miksi on tärkeää ilmoittaa heti?

Välitön reagointi antaa vakuutusyhtiölle mahdollisuuden tarkastaa tavara nopeasti ja antaa apua sekä neuvoja vahingon pienentämiseksi.

4. Vahingon minimointi

Ryhdy toimenpiteisiin vahingon pienentämiseksi ja lisävahingon estämiseksi.

Vahingon rajoittaminen kuuluu ehtojen mukaan vakuutetun velvollisuuksiin.

5. Kirjallinen vahinkoilmoitus Ifille

Lähetä kirjalliset korvausvaatimukset liitteineen osoitteeseen cargo.claims@if.fi

Tarvittavat liitteet:

 • rahtikirja, konossementti tmv. (alkuperäinen)
 • kauppalasku
 • vakuutuskirja tai -todistus (alkuperäinen)
 • kopio reklamaatiosta rahdinkuljettajalle
 • vastaanottokuitti/-merkintä
 • muu kirjeenvaihto/asiakirjoja
 • tarkastusraportti
 • pankkitiedot
 • Rahtikirja tarvitaan kuljetussopimuksen sisällön tarkistamiseksi.
 • Kauppalasku tarvitaan korvauksen laskemiseksi ja toimitusehtojen selventämiseksi.
 • Alkuperäinen vakuutuskirja/-todistus osoittaa kuka on oikeutettu saamaan korvausta.
 • Vastaanottokuittaus osoittaa tavaran kunnon vastaanottohetkellä.
 • Tarkastusraportti osoittaa vahingon laajuuden, syyn ja laadun.

Lue lisää reklamaatiosta rahdinkuljettajalle