Reklamaatio rahdinkuljettajalle

Mikä on reklamaatio?

Reklamaatio eli huomautus on vastaanottajan rahdinkuljettajalle tekemä muistutus siitä, että tavara oli vastaanotettaessa vaurioitunut tai että lähetyksessä havaittiin puutteita.

Miksi tulisi reklamoida?

Kun reklamaatio on tehty oikea-aikaisesti, oletetaan, että vahinko tapahtui tavaran ollessa rahdinkuljettajan hallussa ja hän vastaa aiheutuneesta vahingosta.

Miten reklamaatio tehdään?

Reklamaatio tehdään kirjallisesti. Rahdinkuljettajalle on tehtävä muistutus heti tavaraa vastaanotettaessa, jos vähentyminen tai vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa.

Maantiekuljetuksissa tämä tapahtuu käytännössä siten, että tavaran vastaanottaja tekee tavaran luovutustilanteessa rahtikirjaan merkinnän. Merkintä on tehtävä myös rahdinkuljettajan rahtikirjakappaleeseen. Vahingon määrän ja laadun selvittyä
tarkemmin, voidaan rahdinkuljettajalle myöhemmin toimittaa kirjallinen, yksilöity reklamaatio.

Tilanteissa, joissa tavaran vahingoittuminen tai vähentyminen ei ole ulkoisesti havaittavissa tavaraa vastaanotettaessa (piilevä vaurio), rahdinkuljettajalle on tehtävä kirjallinen muistutus lyhyessä määräajassa.

Määräaikojen pituus vaihtelee kuljetusmuodoittain. Nämä määräajat ilmenevät reklamaatiopohjistamme.

Millainen reklamaation tulisi olla?

Reklamaatiossa yksilöidään kuljetusta ja vahinkoa koskevat tiedot. Näitä ovat muun muassa kuljetuksen lähtö – ja saapumispaikka, saapumispäivä ja rahtikirjan tai muun kuljetusasiakirjan numero.

Lisäksi reklamaatiossa tulee yksilöidä mitä tavaraa on vahingoittunut, vahingon laatu ja määrä. Reklamaatio tulee päivätä, allekirjoittaa ja toimittaa rahdinkuljettajalle.

Mikä on laiminlyödyn reklamaation merkitys?

Liian myöhään tehdyn reklamaation vaikutus vaihtelee kuljetusmuodoittain.

Merikuljetuksissa ja kansainvälisissä maantiekuljetuksissa reklamaation laiminlyönti johtaa todistustaakan kääntymiseen. Lähtökohtana on tällöin, että tavara oli luovutushetkellä vahingoittumaton eikä rahdinkuljettaja vastaa vahingosta.

Olettamuksen kumoamiseksi pitää pystyä osoittamaan, että vahinko todella tapahtui kuljetuksen aikana. Näytön esittäminen on usein vaikeata tai jopa mahdotonta.

Muiden kuljetusmuotojen osalta (lento-, rautatie- ja kotimaan maantiekuljetus) reklamaation laiminlyönti johtaa kannevallan menetykseen. Rahdinkuljettaja ei siten vastaa aiheutuneesta vahingosta.

Haluatko tietää lisää?

Lue myös tarkistuslista tavaran saapuessa