Reglering av reseskador

Hjärtat i Ifs skadereglering av tjänsterese- och utlandsplaceringsskador är vårt Sundsvallskontor. Hit kommer alla skador, som inte anmäls under lokala försäkringar i andra länder, för hantering av våra nio skadeexperter med en samlad försäkringserfarenhet av hela 161 år. Med djup kunskap kring försäkringsvillkor och förståelse för de ibland svåra situationer som försäkrade ställs inför i skadesituationer, hjälper dom våra kunder med runt 9 500 skador årligen. 

”Det viktigaste är att förstå kundens verksamhet för att veta hur vi på bästa sätt kan hjälpa den anställda” säger Kristina Sjölund, en av Ifs skadereglerare i Sundsvall. För våra större kunder finns alltid ett dedikerat kundteam bestående av Account Excecutive, Account Coordinator, Underwriters men också representanter från skadeavdelningen. De bistår med kunskap både för att göra skadehanteringen smidigare och ge insikter för att undvika att skadan uppkommer.  

 Tillgänglighet är viktigt för att den skadelidande snabbt kan få kontakt med vår skadeavdelning. ”Vi har en målsättning att besvara alla ärenden inom 24 timmar” säger Kristina. En stor del av anmälda skador hanteras snabbt via ett digitalt skadeformulär. Det har gjort att 8 av 10 skador betalas ut och stängs vid första kontakten.

”Vi försöker alltid göra det enkelt och smidigt för våra kunder och ber inte om kvitton i onödan” fortsätter Kristina. Skadeavdelning är också tillgänglig via telefon under dagtid men den försäkrade kan dygnet runt få assistens genom SOS international som hanterar akuta skadeärenden.   

Den anställde kan också känna sig trygg med att de får samma kontaktperson genom hela skadeärendet. ”Vissa skadeärenden är komplexa och tar tid att regleras, därför är det viktigt att vi skadereglerare alltid håller oss insatta i ärendet” berättar Kristina.   

Tänk på att alltid ha gott om tid när du reser och förvänta dig att det tar längre tid att resa.

Kristina Sjölund, skadereglerare, If

Trots att vi har sett en stor minskning av resandet verkar trenden vara på uppåtgående. ”Mejlkorgen börjar fyllas upp igen” säger Kristina skrattandes. Vi ser just nu stora logistikproblem på flygplatser runt om i världen. ”Tänk på att alltid ha gott om tid när du reser och förvänta dig att det tar längre tid att resa” avslutar Kristina.  

Kontakta oss

Vi finns här för dig och ditt företag. Vill du veta mer, mejla oss.

Mer att läsa