Hälsoläget efter pandemin

Merparten av svenskarna upplever ett gott hälsotillstånd men livsstilsrelaterad ohälsa utmanar. En samhällstrend är att livsstilsrelaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, vissa cancerformer samt mental ohälsa ökar.

If har tagit tempen på hälsoläget i kölvattnet av pandemin och har med hjälp av Novus och Syno International undersökt hur svenskarna mår och hur de ser på hälso- och sjukvården idag och i framtiden. De flesta undersökningarna utfördes på allmänheten under pandemin men det har även gjorts en företagarundersökning (upp till 50 anställda) under pandemin.

Ifs Hälsobarometer 2022

Resultaten hittar du i Ifs Hälsobarometer 2022 och här framgår bland annat att en del människor har mått bättre och funnit harmoni och flexibilitet medan andra mått sämre och haft svårt att upprätthålla hälsosamma levnadsvanor, till exempel känt bristande motivation att få till vardagsmotionen.  

Människor har reagerat olika på situationen som rådde under pandemin och det finns skilda åsikter om hur man vill jobba efter pandemin, många värderar till exempel det flexibla arbetslivet. Resultaten visar också att tilliten till den offentligfinansierade vården brister och många tror att privat personförsäkring blir allt viktigare i framtiden 

Den officiella statistiken visar att mäns sjukskrivningar ökade mer än kvinnors under pandemin och att det är fortsatt höga sjukskrivningstal, med en återigen ökad andel som förklaras av mental ohälsa. I vården är väntetiderna rekordlånga, med stora regionala skillnader och ökad press framåt. 

Sammanfattning

Av ifs Hälsobarometer 2022 framgår bland annat hos allmänheten att: 

  • 38 procent av respondenterna upplever att de har svårare att upprätthålla en hälsosam livsstil när de arbetar hemifrån. 
  • 25 procent har sovit sämre under pandemin, bland unga är denna siffra 30 procent. 
  • Fler kvinnor än män vill jobba hemifrån i en större utsträckning. Kan detta bli en kvinnofälla? 
  • 16 procent säger sig leva i ett ekonomiskt icke jämställt förhållande. 
  • Bristande förtroende för vården hos de svenska medborgarna - nästan var tredje person litar inte på att få snabb skattefinansierad vård. 
  • 7 av 10 tror att privat försäkring blir viktigare i framtiden (om 5 år). 

Hos företagarna (upp till 50 anställda) framgår att: 

  • 40 procent av företagarna har bristande förtroende till att deras anställda kommer att få vård snabbt vid behov. 
  • 6 av 10 företagare ser egen sjukskrivning som det största orosmomentet. 
  • 6 av 10 företagare anser att längre sjukdom/sjukfrånvaro hos en anställd skulle allvarligt kunna påverka eller stoppa verksamheten. Arbetsgivare har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön och i det ingår att minimera risken för de anställda att drabbas av olycksfall eller ohälsa. Ansvaret gäller oavsett storlek på företaget och om arbetet utförs på kontoret eller på annan plats. 
  • Företagarna tror att det som är viktigast för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är att erbjuda ett flexibelt arbetssätt och möjligheten att i betydande grad jobba hemifrån samt ett modernt, tillåtande förhållningssätt till föräldraledighet, hämtning på förskola etc. 

Ladda ner hela raportten

Läs gärna hela rapporten: Ifs hälsobarometer 2022 pdf, 2.3 MB

Kontakta oss

Vi finns här för dig och ditt företag. Vill du veta mer, mejla oss.

Mer att läsa