Turvallinen kesätyö on alku turvalliselle työuralle

Hyvä ja turvallinen kesätyö koostuu monista eri asioista.

Kesän koittaessa alkaa monella työpaikalla uudenlainen arki: vakituisen henkilöstön lomien aikana tarjoutuu monelle nuorelle tilaisuus kartuttaa työkokemusta harjoittelijana tai kesätyöntekijänä. Yksi työnantajan velvoitteista on perehdyttäminen, jossa käydään läpi työtehtäviin ja -olosuhteisiin liittyvät riskit sekä turvalliset toimintatavat.

Työtehtävän ja työpäivän riskit 

Työpäivän aikana kohdataan monenlaisia riskejä, joista vain osa liittyy itse työtehtävään. Riskejä kannattaakin tarkastella laajemmin kuin varsinaisen työtehtävän osalta. Suomalaisilla työpaikoilla yleisimpiä tapaturmia ovat liukastumiset, kaatumiset ja kompastumiset. Nämä ovat yhteisiä kaikille toimialoille, sillä niitä voi sattua milloin tahansa työpäivän aikana.  

Työtehtäviin liittyvät riskit on hyvä käydä läpi järjestelmällisesti, huomioiden muun muassa tehtävän eri vaiheet sekä mahdollisiin muuttuviin olosuhteisiin liittyvät tekijät. Erityisen hyödyllisiä ja havainnollisia ovat opit aiemmin tapahtuneista tapaturmista ja vaaratilanteista, joita työtehtävässä tai -kohteessa on sattunut.  

Turvalliseen työhön perehdyttämisessä on hyvä huomioida erikseen hyvinvoinnista huolehtiminen. Esimerkiksi pitkäkestoinen istuminen, huonot työskentelyasennot sekä ulkotöissä auringon ultraviolettisäteilylle altistuminen voivat pitkällä aikajänteellä olla merkittävä haitta terveydelle.

Lyhyemmällä aikajänteellä hyvinvointia tukeva vapaa-aika, mukaan lukien riittävä uni, parantaa monin tavoin sekä työkykyä että elämänlaatua.  

Riskien tunteminen on turvallisuuden perusta 

Turvallisen työn perusedellytys on riskien ymmärtäminen. Perehdytyksessä tuleekin käydä läpi tekijät, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen tai terveyteen, sekä opastaa turvalliseen työskentelyyn. Perehdytyksellä on suuri merkitys myös yrityksen turvallisuuskulttuurin luomisessa – jokainen työntekijä rakentaa kulttuuria omalta osaltaan. Hyvällä perehdyttämisellä voidaankin tukea osaamisen lisäksi oikeaa asennetta turvallisuuteen.  

Hyödynnä riskienhallinnan digisisältöjämme

Olemme laatineet valmiita sisältöjä suomeksi ja englanniksi, joita voit hyödyntää vapaasti turvallisuusasioiden perehdytyksessä. Löydät Learning Hubista sisältöjä esimerkiksi liikenne- ja liikkumisturvallisuudesta, ergonomiasta ja hyvinvoinnista, inhimillisestä turvallisuustekijästä sekä vaaroista ja riskeistä työssä.

Digisisällöt ovat Ifin asiakasyritysten työntekijöille vapaasti käytettävissä. Saat meiltä myös asiantuntijapalvelua tukemaan yrityksesi henkilöriskienhallinnan kehittämistä. 

Learning Hub - Edistä turvallisuutta yrityksessäsi

Suomenkieliset sisällöt: https://if.fi/learningsuomi

Englanninkieliset sisällöt: https://if-insurance.com/digitallearning 

Kysy lisää

Lisätietoa saat asiakaspäälliköltäsi tai asiantuntijoiltamme. Ota yhteyttä.

Salla Lind-Kohvakka
Nordic Digital EB Development Manager, If

Muut uutiskirjeen 2/2022 artikkelit