Tjekliste ved modtagelse av gods

Fremgangmåde

1) Undersøgelse af gods

 • Undersøg alt gods ved modtagelsen, og notér synlige skader og mangler på fragtbrev/kvittering (fx antal kolli, skadetype osv.)
 • Tag evt. fotografier af bilen og godset.
 • Få altid transportørens underskrift før du kvitterer for modtagelsen.
 • Giv aldrig ren kvittering i tilfælde af synlige mangler/skader på emballage eller gods.

Hvorfor er inspektionen vigtig?

 • For at få dokumentation for, at skaden er sket under transporten – altså mens forsikringen har været i kraft.
 • Sikre regresmulighederne over for transportøren, og derved begrænse skadens størrelse.

2) Reklamation over for Transpørter

Undersøg godset umiddelbart efter modtagelsen. I tilfælde af ikke synlige skader/mangler skal transportøren skriftligt holdes ansvarlig. Forsøg at fastslå årsagen til skaden/manglen.

Reklamationsfrister:

Synlige skader:

 • Omgående

Ikke synlige skader:

 • Fly = 14 dage
 • Bil/bane = 7 dage
 • Skib = 3 dage

Hvorfor er en skriftlig anmeldelse vigtig?

Transportøren kan afvise kravet, hvis reklamationsfrister ikke overholdes.

3) Omgående anmeldelse til If

Anmeld omgående skader/mangler til If:
Telefon (hverdage kl. 8.30–16.00): 36 87 43 90
Ellers: 70 12 12 22
Telefax: 36 87 48 78
Mail: cargo.claims@if.dk

Giver If mulighed for hurtigt at besigtige godset og yde hjælp/vejledning til begrænsning af tabet.

4) Begrænsning af skaden

Tag alle de nødvendige foranstaltninger til at begrænse skaden og forebygge yderligere skader fx ved at sortere skadet gods fra sundt.

Hvorfor er det vigtigt at forsøge at begrænse skaderne?

Forsikringstageren har pligt til at begrænse skaderne i henhold til forsikringsvilkårene.

5) Sriftligt krav til If

Indsend skriftligt specificeret krav til If: Stamholmen 159, 2650/Hvidovre,

Bilagt:

 • fragtbrev, konnossement eller lign. (original)
 • – handelsfaktura
 • – evt. forsikringspolice/certifikat (original)
 • – reklamation over for transportøren
 • – evt. afleveringskvitteringer
 • – anden relevant korrespondance/dokumenter
 • – evt. besigtigelsesrapporter
 • – bankdetajler (hvortil erstatning skal sendes)
 •  Fragtdokumenter er nødvendige, for at kunne se, hvad der er aftalt omkring transporten.
 • Faktura er nødvendig af hensyn til beregning af skadens størrelse samt hvilke leveringsvilkår der er aftalt.
 • Original forsikringspolice/certifikat dokumenterer, hvem der har krav på erstatningen.
 • Afleveringskvitteringer viser godsets tilstand ved modtagelsen.
 • Besigtigelsesrapporter dokumenterer skadens størrelse, årsag og, hvad skaden består i.