Istruks till varemottaker

(1996)

Særvilkår nr. 815. Sikkerhetsforskrift (se vilkårenes Kap. 7, jfr. Paragraf 10.)

1. Kontroll

Kontroller varen umiddelbart ved mottak. Undersøk mengde mot faktura/pakkliste/fraktbrev. Se etter ytre skader på emballasjen som kan indikere skade på eller tap av innhold. Kontroller containeren for skade og dennes plomber.

Mål varetemperaturen for termogods og undersøk årsaken til temperatursvikt.

2. Bevissikring

Når mangler konstateres må bevis sikres og forsikringsselskapet varsles. Tilkall transportøren
og påvis mangelen. Påfør mottakskvitteringen, transportørens eksemplar av fraktbrevet eller
kjøreseddelen de mangler som er funnet.

Krev for termogods utlevert kjørejournal og/eller temperaturtape fra automatisk temperaturskriver samt fortegnelse over andre varer transportert i samme termorom bevitnet av transportør.

Tilkall samtidig forsikringsselskapet eller dets representant til besiktigelse.

3. Redning

Begrens skaden. Forsøk å begrense skaden eller tapet.

Forsikringsselskapet vil erstatte omkostninger som påløper ved rimelige og fornuftige redningstiltak i tillegg til skader eller tap.

4. Reklamasjon

Reklamer skriftlig til transportøren eller dennes agent. Send omgående reklamasjon til transportøren eller agenten og hold denne ansvarlig for manglene.

Reklamasjon må senest være sendt innen følgende frister:

  • Sjøtransport: innen 3 dager
  • Landtransport: innen 7 dager
  • Lufttransport: innen 14 dager

5. Dokumentasjon

Dokumentasjon ved krav mot forsikringsselskapet. Send forsikringsselskapet eller dets representant:

  • leverandørfaktura
  • fraktbrev og/eller konnossement og/eller ankomstmelding
  • besiktigelsesdokument foruten kopi av reklamasjonsbrev til transportøren.