Etätyö ulkomailla – mitä työnantajan pitää huomioida?

Kutsu Ifin ja Varman webinaariin 14.10.2021

Pandemian myötä lisääntynyt etätyö on herättänyt monissa työntekijöissä toiveita tehdä tulevaisuudessa etätyötä ulkomailta käsin. Etätyön tekeminen Suomen rajojen ulkopuolella ei kuitenkaan ole vain ilmoitusluontoinen asia, vaan siihen liittyy monia käytännön asioita.

Työskentely ulkomailla voi tarkoittaa sosiaaliturvan siirtymistä pois Suomesta. Tällöin työnantajamaksut ovat pääsääntöisesti maksettava siihen maahan, jossa työntekijä tekee etätyötä. Tietyillä edellytyksillä työntekijä voi kuitenkin jäädä Suomen sosiaaliturvaan, mutta riskinä voi olla tuplamaksujen maksaminen. Silloin työnantajan on maksettava lakisääteiset maksut sekä Suomeen että etätyömaahan.

Työtapaturmavakuutuksen kattavuus

Työnantajan on hyvä olla tietoinen siitä, mitä työtapaturmavakuutus kattaa, mitä jää sen ulkopuolelle ja miten vakuutusturvaa voi halutessaan täydentää. Ulkomaan etätyöllä voi olla vaikutusta myös työntekijän oman koti- ja matkavakuutuksen voimassaoloon, josta on hyvä kertoa työntekijälle.

Muut käytännön asiat

Vakuutusasioiden lisäksi ulkomaan etätyöhön liittyy myös monia työn tekemiseen liittyviä käytännön seikkoja, joita työnantajana joudut mahdollisesti miettimään. Esimerkiksi työvälineisiin, tietoturvaan ja HR -asioihin tulee kiinnittää huomiota uudella tavalla.

Tervetuloa webinaariin

Koska etätyön tekeminen ulkomailla on monilta osin uudenlainen tilanne useissa yrityksissä, haluamme yhdessä Työeläkeyhtiö Varman ja ETK:n kanssa järjestää kattavan webinaarin aiheesta.

Webinaarissamme 14.10. klo 8.30–9.30 asiantuntijamme käyvät läpi käytännön esimerkkien kautta, mitä tulee ottaa huomioon, kun työntekijä lähtee etätöihin ulkomaille.

Tervetuloa mukaan!