Når du slutter i Equinor

Forsikrings nr. SP2013804
  1. Equinor
  2. Når du slutter i Equinor

Når du slutter i Equinor trer du også ut av den helseforsikringen du har vært med i. Du mister med andre ord en god forsikring. Forsikringen opphører den dagen du slutter i Equinor.

Du har imidlertid anledning til å kjøpe en fortsettelsesforsikring privat. Hvis du bestiller fortsettelsesforsikringen innen to måneder etter at du har sluttet i Equinor, vil du ikke miste ansienniteten i forsikringen og alle plager og diagnoser som har oppstått i hele forsikringsperioden og frem til nytegning innen 2 måneder, vil være dekket på din nye polise. Merk at noen dekningselementer ikke vil være inkludert i din fortsettelsesforsikring.

Venter du mer enn 2 måneder med å tegne ny forsikring vil ikke plager eller sykdommer som har oppstått fra du sluttet i Equinor til du tegner ny forsikring være dekket.

Hvorfor er dette viktig for deg?

Hvis du har fått en diagnose i løpet av den tiden du var ansatt, vil denne ferdigbehandles uavhengig om du kjøper en fortsettelsesforsikring eller ikke.

Dersom du ønsker å tegne fortsettelsesforsikring kan du kjøpe dette ved å følge linke:

  • Fortsettelsesforsikring alle ansatte – Kjøp her 
  • Fortsettelsesforsikring for tidligpensjonister etter fylte 62 år – Kjøp her
  1. Equinor
  2. Når du slutter i Equinor