Vad gör du när skadan har skett

När en skada har inträffat är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt. Du kan anmäla en skada 24 timmar om dygnet. Under tid då kontoret är stängt, använd vår jourverksamhet - eller anmäl skadan på webben.