If News

All​ If News articles
By subject ' In focus '
25 January 2017
Työmatkavakuutus auttaa kriisitilanteessa

Matkustaminen työn parissa eri mantereilla ja kulttuureissa on monille arkipäivää. Sekä yritysten että matkustavien henkilöiden on syytä tuntea toimintaympäristönsä, sillä riskit ovat osin muuttuneet. Tutussakin paikassa voi tapahtua.
​​

25 January 2017
Luistellen töihin

Vuosittaisesta 20 000 työmatkatapaturmasta lähes kolme neljästä sattuu liukastumalla, kaatumalla tai kompastumalla. Tilastot puhuvat selvää kieltä: jalan tapahtuneiden tapaturmien osuus on yli puolet kaikista työmatkatapaturmista. Neljäsosa sattuu pyörällä ja loput muilla kulkuneuvoilla.​​

18 October 2016
Liikematkustamisen riskejä voi ja pitää hallita

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä myös liikematkustamisen yhteydessä (duty of care). Tämä voi käytännössä tarkoittaa suomalaisesta näkökulmasta hyvinkin eksoottisten ja epätavallisten uhkien tunnistamista ja arviointia, erityisesti kaukomatkojen kohdalla.

18 October 2016
Moderni työkalu työtapaturmien ilmoittamiseen

Vuodenvaihteessa tapahtui varsin isoja muutoksia työtapaturmavahinkojen ilmoittamisessa. Uusi Työtapaturma- ja ammattitautilaki tuli voimaan ja If otti samalla käyttöön uuden sähköisen lomakkeen työtapaturmien ilmoittamiseen. ​​

18 October 2016
Uudistuksia matkustamisen tueksi

​​Helpompia palveluita ja entistä tarkempaa tietoa.​

Risk Consulting Magazine

​​​Risk Consulting is a professional journal on risk management and loss prevention.​​

cover page of risk consulting magazine