If News

All​ If News articles
12 December 2016
The Nordic people – world´s safest and most secure

If News 7/2016 Motor. The Nordic people: well organized, socially just and trendy, are also the safest and most secure in the world. This was the headline of our 2013 annual review
(If P&C insurance, 2013).

9 November 2016
To err is human, but what is a human factor?

If News 6/2016 Property. In a recent study, some major losses in chemical, food and construction industries was investigated and the complex nature of accidents was, again, emphasized.​​​

18 October 2016
Liikematkustamisen riskejä voi ja pitää hallita

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä myös liikematkustamisen yhteydessä (duty of care). Tämä voi käytännössä tarkoittaa suomalaisesta näkökulmasta hyvinkin eksoottisten ja epätavallisten uhkien tunnistamista ja arviointia, erityisesti kaukomatkojen kohdalla.

18 October 2016
Moderni työkalu työtapaturmien ilmoittamiseen

Vuodenvaihteessa tapahtui varsin isoja muutoksia työtapaturmavahinkojen ilmoittamisessa. Uusi Työtapaturma- ja ammattitautilaki tuli voimaan ja If otti samalla käyttöön uuden sähköisen lomakkeen työtapaturmien ilmoittamiseen. ​​

18 October 2016
Uudistuksia matkustamisen tueksi

​​Helpompia palveluita ja entistä tarkempaa tietoa.​

Risk Consulting Magazine

​​​Risk Consulting is a professional journal on risk management and loss prevention.​​

cover page of risk consulting magazine