If News

All​ If News articles
9 November 2016
To err is human, but what is a human factor?

If News 6/2016 Property. In a recent study, some major losses in chemical, food and construction industries was investigated and the complex nature of accidents was, again, emphasized.​​​

18 October 2016
Liikematkustamisen riskejä voi ja pitää hallita

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä myös liikematkustamisen yhteydessä (duty of care). Tämä voi käytännössä tarkoittaa suomalaisesta näkökulmasta hyvinkin eksoottisten ja epätavallisten uhkien tunnistamista ja arviointia, erityisesti kaukomatkojen kohdalla.

18 October 2016
Moderni työkalu työtapaturmien ilmoittamiseen

Vuodenvaihteessa tapahtui varsin isoja muutoksia työtapaturmavahinkojen ilmoittamisessa. Uusi Työtapaturma- ja ammattitautilaki tuli voimaan ja If otti samalla käyttöön uuden sähköisen lomakkeen työtapaturmien ilmoittamiseen. ​​

18 October 2016
Uudistuksia matkustamisen tueksi

​​Helpompia palveluita ja entistä tarkempaa tietoa.​

23 August 2016
Class actions in the United States – recent developments

If​ News 5/2016 Liability. The US legal system and levels of awarded damages are and have for a long time been fascinating subjects for people all around the world. For the general public the system is often viewed in the light of numerous movies and TV dramas and when compared to a Nordic trial, people sometimes get disappointed when they crosscheck our court systems. Corporations who risk being targets for these kinds of dramatic scenarios may not be that fascinated by the US way of resolving disputes and awarding damages.​​​​​​​​

Risk Consulting Magazine

​​​Risk Consulting is a professional journal on risk management and loss prevention.​​

cover page of risk consulting magazine