If News

All​ If News articles
25 January 2017
Työmatkavakuutus auttaa kriisitilanteessa

Matkustaminen työn parissa eri mantereilla ja kulttuureissa on monille arkipäivää. Sekä yritysten että matkustavien henkilöiden on syytä tuntea toimintaympäristönsä, sillä riskit ovat osin muuttuneet. Tutussakin paikassa voi tapahtua.
​​

25 January 2017
Luistellen töihin

Vuosittaisesta 20 000 työmatkatapaturmasta lähes kolme neljästä sattuu liukastumalla, kaatumalla tai kompastumalla. Tilastot puhuvat selvää kieltä: jalan tapahtuneiden tapaturmien osuus on yli puolet kaikista työmatkatapaturmista. Neljäsosa sattuu pyörällä ja loput muilla kulkuneuvoilla.​​

12 December 2016
The Nordic people – world´s safest and most secure

If News 7/2016 Motor. The Nordic people: well organized, socially just and trendy, are also the safest and most secure in the world. This was the headline of our 2013 annual review
(If P&C insurance, 2013).

9 November 2016
To err is human, but what is a human factor?

If News 6/2016 Property. In a recent study, some major losses in chemical, food and construction industries was investigated and the complex nature of accidents was, again, emphasized.​​​

18 October 2016
Liikematkustamisen riskejä voi ja pitää hallita

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä myös liikematkustamisen yhteydessä (duty of care). Tämä voi käytännössä tarkoittaa suomalaisesta näkökulmasta hyvinkin eksoottisten ja epätavallisten uhkien tunnistamista ja arviointia, erityisesti kaukomatkojen kohdalla.

Risk Consulting Magazine

​​​Risk Consulting is a professional journal on risk management and loss prevention.​​

cover page of risk consulting magazine