Vi kan tyvärr inte erbjuda dig försäkring

Du har svarat att du får sjukpenning/ sjukersättning eller att ditt BMI är högre än 35 så vi kan tyvärr inte erbjuda dig försäkring. Kontakta kundtjänst om du har frågor.