Om vardagen plötsligt förändras på grund av ett olycksfall eller en allvarlig sjukdom, är en gruppförsäkring en extra trygghet

Privat försäkring
Om du inte omfattas av gruppförsäkring och kollektivavtal måste du själv teckna privata försäkringar.

Gruppförsäkring

Din arbetsgivare eller fackförening eller annan organisation som du är medlem i kan komma överens med ett försäkringsbolag som ger dig möjlighet att köpa försäkring till ett bättre pris än om du skulle ha köpt dem på egen hand. Dessa så kallade gruppförsäkringar är ofta samma typ av försäkringar som du kan köpa själv.

Kollektivavtalade försäkringar
Kollektivavtalade försäkringar är de kompletterande försäkringsförmåner som arbetsgivare med kollektivavtal betalar för sina anställda. De kan ge dig ersättning vid sjukdom, olycksfall och dödsfall.

Socialförsäkring
Socialförsäkringen gäller för alla svenskar. Exempel på vad den täcker är arbetslöshetsförsäkring, föräldraförsäkring och sjukförsäkring. Barn är försäkrade när de är i skolan och förskolan men skyddet inkluderar enbart olycksfall och enbart under verksamhetstid.

Låt oss guida dig

Vår behovsguide ser till att du får det försäkringsskydd du behöver.

Game, set and match

Så fick Lars hjälp när tennismatchen slutade med en långvarig skada.