Ett skydd vid sjukdom eller olycksfall

Våra produkter erbjuder ett skydd för dig och din familj vid sjukdom, olycksfall och dödsfall. Nedan kan du läsa mer om vad produkterna innehåller.

​Olycksfallsförsäkring

Bra komplement

Vissa olyckor kan ge så pass allvarliga skador att livet förändras dramatiskt. En bra olycksfallsförsäkring ger en ekonomisk trygghet och är ofta det bästa sättet att gardera sig mot oförutsedda händelser. Många har olycksfallsförsäkring från andra håll, tex via arbetsgivaren, som gäller under arbetstid och kan behöva komplettera med en egen olycksfallsförsäkring för att få en försäkring som täcker olycksfall dygnet runt.

Det här innehåller olycksfallsförsäkringen:

 • Ekonomisk invaliditet. Ekonomisk invaliditet innebär att du får en bestående nedsättning av din arbetsförmåga med minst 50 %. Det innebär att du gör en framtida förlust då du inte kan arbeta fullt ut. En engångsutbetalning motsvarande den invaliditet du har betalas då ut. Försäkringskassan ska bevilja sjukersättning till dig för att ekonomisk invaliditet ska kunna betalas ut. Ersättningen du får beror på vilket försäkringsbelopp du väljer.
 • Medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet innebär att funktionsförmågan blir nedsatt till någon grad. Det kan vara alltifrån ett finger man blir av med till fula ärr. Hur stor utbetalning du får beror på hur stor din invaliditet bedöms vara, har du tex 20 % invaliditet så får du 20% av försäkringsbeloppet. Ersättningen du får beror på vilket försäkringsbelopp du väljer.
 • Kostnader för vård. Utlägg som man har för läkarbesök eller besök hos annan vårdgivare inom den offentliga vården kan man få ersättning för. Ersättning ges för nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Resekostnader. Du kan få ersättning för resor till och från behandling inom den offentliga vården. Ersättning ges för nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Läkemedel. Ersättning kan fås för medicin som skrivs ut av behandlande läkare för besvär orsakade av olycksfall som ingår i försäkringen.
 • Tandskada. Du kan få ersättning för behandling av en tandskada som du har fått på grund av ett olycksfall. Ersättning ges för nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Rehabilitering. Kostnad för vård och behandling som behandlande läkare remitterat dig till på grund av olycksfall kan ersättas. Högsta ersättningsbelopp för rehabilitering och hjälpmedel är 2 prisbasbelopp.
 • Hjälpmedel. Hjälpmedel i bostaden som behövs på grund av ett olycksfall kan ersättas. Högsta ersättningsbelopp för rehabilitering och hjälpmedel är 2 prisbasbelopp.
 • Merkostnader. Du kan få ersättning för tillhörigheter, tex kläder och glasögon (normala personliga tillhörigheter som man bär på sig) som går sönder i samband med ett olycksfall som man anmäler till försäkringen. Högsta ersättningsbelopp är 4 prisbasbelopp
 • Sveda och värk. Om du får en tillfälligt nedsatt arbetsförmåga till minst 25% under minst 30 dagar i samband med ett olycksfall så kan du få ersättning från försäkringen med en klumpsumma. Ersättning lämnas enligt de regler som tillämpas av Trafikskadenämnden.
 • Kristerapi. Upp till 10 gånger kristerapi hos en legitimerad psykolog om man råkar ut för en akut psykisk kris som orsakas av en allvarlig traumatisk händelse.
 • Dödsfall. En klumpsumma som är ett prisbasbelopp utbetalas till dina efterlevande om du skulle avlida.

Livförsäkring

Grundskydd

Med en livförsäkring får dina närstående en extra ekonomisk trygghet om du skulle avlida. Livförsäkringen betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp till make/maka/sambo/registrerad partner i första hand och arvingar i andra hand. Det finns möjlighet att välja en annan förmånstagare genom att fylla i och skicka in ett förmånstagarförordnande.

Det här innehåller livförsäkringen:

 • Dödsfall. Du väljer ett försäkringsbelopp som utbetalas till dina efterlevande i händelse av att du skulle avlida.
 • Barnskydd. En klumpsumma om ett prisbasbelopp utbetalas om man har barn som avlider mellan graviditetsvecka 22 och samma månad som barnet fyller 18 år.

Barnförsäkring

Grundskydd

Barn föds helt oförsäkrade mot sjukdomar och olyckor. När samhällets skydd väl träder in är det oftast begränsat till olycksfall och bara om något händer när barnet är på förskolan eller skolan. Försäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom – dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. Vår barnförsäkring ger inte bara ersättning för om ditt barn råkar ut för något utan den hjälper dig också ekonomiskt om ditt barn skulle bli sjukt och behöva vårdas på sjukhus och hemma.

Det här innehåller barnförsäkringen:

 • Ekonomisk invaliditet. Ekonomisk invaliditet innebär att du får en bestående nedsättning av din arbetsförmåga med minst 50 %. Det innebär att du gör en framtida förlust då du inte kan arbeta fullt ut. En engångsutbetalning motsvarande den invaliditet du har betalas då ut. Försäkringskassan ska bevilja sjukersättning till dig för att ekonomisk invaliditet ska kunna betalas ut. Ersättningen du får beror på vilket försäkringsbelopp du väljer.
 • Medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet innebär att funktionsförmågan blir nedsatt till någon grad. Det kan vara alltifrån ett finger man blir av med till fula ärr. Hur stor utbetalning du får beror på hur stor din invaliditet bedöms vara, har du tex 20 % invaliditet så får du 20% av försäkringsbeloppet. Ersättningen du får beror på vilket försäkringsbelopp du väljer.
 • Kostnader för vård. Utlägg som man har för läkarbesök eller besök hos annan vårdgivare inom den offentliga vården kan man få ersättning för. Ersättning ges för nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Resekostnader. Du kan få ersättning för resor till och från behandling inom den offentliga vården för vård av skador orsakade av olycksfall. Ersättning ges för nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Läkemedel. Ersättning kan fås för medicin som skrivs ut av behandlande läkare för besvär orsakade av olycksfall som ingår i försäkringen.
 • Tandskada. Du kan få ersättning för behandling av en tandskada som du har fått på grund av ett olycksfall. Ersättning ges för nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Rehabilitering. Kostnad för vård och behandling som behandlande läkare remitterat dig till på grund av olycksfall kan ersättas. Högsta ersättningsbelopp för rehabilitering och hjälpmedel är 2 prisbasbelopp.
 • Hjälpmedel. Hjälpmedel i bostaden som behövs på grund av ett olycksfall kan ersättas. Högsta ersättningsbelopp för rehabilitering och hjälpmedel är 2 prisbasbelopp.
 • Kristerapi. Upp till 10 gånger kristerapi hos en legitimerad psykolog om man råkar ut för en akut psykisk kris som orsakas av en allvarlig traumatisk händelse.
 • Dödsfall. En klumpsumma som är ett prisbasbelopp utbetalas till efterlevande om barnet skulle avlida.
 • Sjukhusvistelse. Ersättning för sjukhusvistelse som varar minst 3 dagar i följd. Du kan få ersättning från dag 1 till maximalt 365 dagar. Ersättning betalas med 400 kronor per dag.
 • Vård i hemmet. Du kan få ersättning för vård av barn i hemmet under högst 30 dagar. En förutsättning för ersättning är att barnet först har legat på sjukhus och att vården är medicinskt motiverad av läkare. Ersättning betalas med 400 kronor per dag.
 • Vårdersättning. Om du får vårdnadsbidrag för att vårda barn kan du få ersättning också från din försäkring. Ersättningen motsvarar nivån på vårdbidraget, 25/50/75/100 % vilket ger 33/66/99/132 kronor per dag

Sjukvårdsförsäkring

Bra komplement

Vår sjukvårdsförsäkring fungerar som ett komplement till den allmänna vården och träder in där du mest behöver det, det vill säga vid långa vårdköer och väntetider till operation och specialistvård. Med sjukvårdsförsäkring får individen tillgång till ett rikstäckande nätverk av välrenommerade vårdgivare. All vård och behandling ska vara godkänd av If Vårdplanering.

Det här innehåller Sjukvårdsförsäkring Plus:

 • Vård, behandling och operation av en specialistläkare.
 • Rehabilitering och eftervård. Besök till kiropraktor, naprapat, sjukgymnast, dietist och logoped. Ersättning ges för nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Hjälpmedel. Tillfälliga medicinska hjälpmedel som används för skadans läkning kan ersättas. Ersättning ges för nödvändiga och skäliga kostnader. Varje besök kostar 200 kronor och betalas direkt av dig till vårdgivare
.
 • Kristerapi. Upp till 10 gånger kristerapi hos en legitimerad psykolog om man råkar ut för en akut psykisk kris som orsakas av en allvarlig traumatisk händelse.
 • Psykologbehandling. Upp till 10 behandlingstillfällen hos en legitimerad psykolog eller psykoterapeut efter remiss från en läkare.
 • Ny medicinsk bedömning av annan läkare. Undersökning och utlåtande av en andra läkare om du har diagnostiserats med en livshotande diagnos eller står inför en riskfylld behandling.
 • Ideell ersättning. En engångssumma om 10 000 kronor utbetalas om du är tvungen att genomgå en stor operation som kräver full narkos och sjukhusvistelse i minst 5 dagar samt sjukskrivning till följd av operationen i minst 3 månader.
 • Resor och logi. Du kan få ersättning för resor till och från behandling inom den offentliga vården samt logi i samband med behandling på annan ort.
 • Patientavgifter. Utlägg som man har för läkarbesök eller besök hos annan vårdgivare inom den offentliga vården kan man få ersättning för upp till högkostnadsskyddet.

Det här innehåller Sjukvårdsförsäkring Bas:

 • Vård, behandling och operation av en specialistläkare.
 • Hjälpmedel. Tillfälliga medicinska hjälpmedel som används för skadans läkning kan ersättas. Ersättning ges för nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Kristerapi. Upp till 10 gånger kristerapi hos en legitimerad psykolog om man råkar ut för en akut psykisk kris som orsakas av en allvarlig traumatisk händelse.
 • Psykologbehandling. Upp till 10 behandlingstillfällen hos en legitimerad psykolog eller psykoterapeut efter remiss från en läkare.
 • Ny medicinsk bedömning av annan läkare. Undersökning och utlåtande av en andra läkare om du har diagnostiserats med en livshotande diagnos eller står inför en riskfylld behandling.
 • Ideell ersättning. En engångssumma om 10 000 kronor utbetalas om du är tvungen att genomgå en stor operation som kräver full narkos och sjukhusvistelse i minst 5 dagar samt sjukskrivning till följd av operationen i minst 3 månader.
 • Resor och logi. Du kan få ersättning för resor till och från behandling inom den offentliga vården samt logi i samband med behandling på annan ort.

Sjuk-och olycksfallsförsäkring

Grundskydd

Vår kombinerade sjuk-och olycksfallsförsäkring innehåller samma försäkringsskydd för olyckor som olycksfallsförsäkringen men utöver det ger den också ersättning vid sjukdom som du blir medicinskt invalidiserad av. Ett viktigt skydd då sjukdomar är upphov till stor del av invaliditetsskadorna.

Det här innehåller sjuk- och olycksfallsförsäkringen:

 • Ekonomisk invaliditet. Ekonomisk invaliditet innebär att du får en bestående nedsättning av din arbetsförmåga med minst 50 %. Det innebär att du gör en framtida förlust då du inte kan arbeta fullt ut. En engångsutbetalning motsvarande den invaliditet du har betalas då ut. Försäkringskassan ska bevilja sjukersättning till dig för att ekonomisk invaliditet ska kunna betalas ut. Ersättningen du får beror på vilket försäkringsbelopp du väljer.
 • Medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet innebär att funktionsförmågan blir nedsatt till någon grad. Det kan vara alltifrån ett finger man blir av med till fula ärr. Hur stor utbetalning du får beror på hur stor din invaliditet bedöms vara, har du tex 20 % invaliditet så får du 20% av försäkringsbeloppet. Ersättningen du får beror på vilket försäkringsbelopp du väljer.
 • Kostnader för vård. Utlägg som man har för läkarbesök eller besök hos annan vårdgivare inom den offentliga vården kan man få ersättning för. Ersättning ges för nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Resekostnader. Du kan få ersättning för resor till och från behandling inom den offentliga vården för vård av skador orsakade av olycksfall. Ersättning ges för nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Läkemedel. Ersättning kan fås för medicin som skrivs ut av behandlande läkare för besvär orsakade av olycksfall som ingår i försäkringen.
 • Tandskada. Du kan få ersättning för behandling av en tandskada som du har fått på grund av ett olycksfall. Ersättning ges för nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Rehabilitering. Kostnad för vård och behandling som behandlande läkare remitterat dig till på grund av olycksfall kan ersättas. Högsta ersättningsbelopp för rehabilitering och hjälpmedel är 2 prisbasbelopp.
 • Hjälpmedel. Hjälpmedel i bostaden som behövs på grund av ett olycksfall kan ersättas. Högsta ersättningsbelopp för rehabilitering och hjälpmedel är 2 prisbasbelopp.
 • Merkostnader. Du kan få ersättning för tillhörigheter, tex kläder och glasögon (normala personliga tillhörigheter som man bär på sig) som går sönder i samband med ett olycksfall som man anmäler till försäkringen. Högsta ersättningsbelopp är 4 prisbasbelopp
 • Sveda och värk. Om du får en tillfälligt nedsatt arbetsförmåga till minst 25% under minst 30 dagar i samband med ett olycksfall så kan du få ersättning från försäkringen med en klumpsumma. Ersättning lämnas enligt de regler som tillämpas av Trafikskadenämnden.
 • Kristerapi. Upp till 10 gånger kristerapi hos en legitimerad psykolog om man råkar ut för en akut psykisk kris som orsakas av en allvarlig traumatisk händelse.
 • Dödsfall. Dina efterlevande får en klumpsumma som är ett prisbasbelopp om du skulle avlida.

Kritisk sjukdomsförsäkring

Bra komplement

En kritisk sjukdom, tex cancer eller hjärtinfarkt, kan vända upp och ner på din tillvaro utan förvarning. Ett ekonomiskt tillskott kan då underlätta och ge flexibilitet i en tuff period. Försäkringen betalas ut som skattefritt engångsbelopp vid diagnos.

Det här innehåller kritisk sjukdomsförsäkring:

 • Ett skattefritt engångsbelopp utbetalas vid diagnos av en allvarlig sjukdom som ingår i försäkringen.

Sjukförsäkring

Bra komplement

En långvarig sjukdom eller skada efter ett olycksfall kan innebära att du inte kan arbeta som vanligt och därmed får längre inkomst. Om du blir minst 25 % sjukskriven under en längre tid kan du få ersättning från sjukförsäkringen som ett komplement till din sjukpenning. Storleken på din ersättning utgår från hur mycket du tjänar och anges i ansökan. Om din inkomst ändras så behöver du också ändra nivån på sjukförsäkringen. Utbetalningen är skattefri och utbetalas om du har varit arbetsoförmögen under minst 90 dagar. För exempel på vad du kan få vid arbetsoförmåga se ersättningskollen.

Det här innehåller sjukförsäkringen:

 • En månadsvis ersättning som kan anpassas till aktuell inkomstnivå och som kan ge ersättning upp till 90 % av din lön.

Trygghetskapitalförsäkring

Bra komplement

Trygghetskapitalet kan hjälpa dig att mildra effekterna av en lägre inkomst och ge dig möjlighet att bibehålla din levnadsstandard om du skulle bli långvarigt sjukskriven på grund av sjukdom eller olycksfall. Trygghetskapital ger ett ekonomiskt tillskott om du, före 60 års ålder, skulle bli arbetsoförmögen till minst 25 % i mer än 30 månader eller om du beviljas 50 % sjukersättning från försäkringskassan.

Det här innehåller trygghetskapitalförsäkringen:

 • En skattefri engångssumma utbetalas om du skulle bli arbetsoförmögen till minst 25 % i mer än 30 månader eller om du beviljas 50 % sjukersättning från försäkringskassan. Storleken på utbetalningen beror på vilket försäkringsbelopp du har valt och motsvarar sjukskrivnings- eller sjukersättningsnivån.

Vad händer…

…om jag råkar ut för en olycka, blir sjuk eller avlider? Vilken typ av ersätningar får jag?

Låt oss guida dig

Vår behovsguide ser till att du får det försäkringsskydd du behöver.