Frågor och svar

Kan jag ha likadana försäkringar privat som via gruppförsäkring?

Ja det kan du. Skillnaden mellan en privat försäkring och en gruppförsäkring är hur man köper den. En privat försäkring har oftast en mer omfattande hälsodeklaration än en gruppförsäkring. En privat försäkring köps direkt av dig som privatperson medan en gruppförsäkring innebär att du tillhör en grupp som har ett gruppavtal, tex via din anställning eller via ditt fackförbund. För gruppförsäkring finns alltid en gruppföreträdare som har förhandlat fram avtalet.

Jag har redan en olycksfallsförsäkring via min arbetsgivare, varför ska jag ha en till?

Den olycksfallsförsäkring man har via sin arbetsgivare gäller många gånger bara under arbetstid. Det innebär att olyckor som sker utanför arbetstid och resor till och från arbetet inte ingår i den försäkringen. Vår olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt. Samma gäller barn som ofta har en olycksfallsförsäkring via förskola och skola men den gäller enbart under verksamhetstiden.

Jag har redan en barnförsäkring, då är det väl inte aktuellt med en till?

För barn kan en olycka eller en sjukdom som leder till en nedsättning av den framtida arbetsförmågan få väldigt stora konsekvenser. Du kan få ersättning för invaliditet från flera olika försäkringar.

Kan jag få ersättning från flera olika försäkringar för samma sak?

Ja, invaliditetsersättning som du kan få genom en olycksfallsförsäkring och en sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du få från fler än en försäkring. Om du till exempel har en egen olycksfallsförsäkring och en olycksfallsförsäkring via din arbetsgivare och du råkar ut för en skada som gör att du får en bestående nedsättning, till exempel ett fult ärr, så kan du få ersättning för det från båda försäkringarna. Dina efterlevande kan också få ersättning från fler än en livförsäkring om du skulle avlida. Det du inte kan få ersättning för flera gånger är till exempel utlägg för resor och behandlingskostnader som bara ersätts en gång.

Behöver jag verkligen en egen försäkring för olycksfall och sjukdom, ersätts inte det via arbetsgivaren eller det allmänna?

Ja viss ersättning utgår från arbetsgivaren och eller det allmänna. En gruppförsäkring kan vara ett bra komplement till den ersättningen. För att läsa mer om hur det ser ut för just dig så gå till ersättningskollen som är ett samarbete mellan Försäkringskassan, AFA försäkring och Svensk Försäkring.

Vem får pengarna vid dödsfall?

Om du inte har skrivit något särskilt förmånstagarförordnande betalas försäkringsbeloppet ut enligt det generella förmånstagarförordnande i Ifs villkor för gruppförsäkring, dvs. i första hand make/maka/sambo/registrerad partner och i andra hand arvingar. Här kan du ladda ner och skriva ut ett förmånstagarförordnande till dig.

Hur gör jag om jag vill ändra min försäkring eller köpa fler försäkringar senare?

Du kan utöka din gruppförsäkring till att omfatta fler försäkringar och/eller höja försäkringsbelopp i försäkringar du redan har. För att göra det gör du en ny ansökan. Ytterligare försäkringar och/eller utökningar börjar gälla fr.o.m. den dag vi mottagit ansökan, förutsatt att försäkring eller utökning beviljas (förbehållet gäller försäkringar som kräver hälsodeklaration). Flera försäkringar har en en sista ålder då du kan nyansöka.

Vad händer när jag uppnår slutåldern för en försäkring?

Försäkringen avslutas automatiskt när du som gruppmedlem eller medförsäkrad fyller 65 år. Du har då möjlighet att teckna en seniorförsäkring. Information om detta finns i annulleringsbrevet. Om din medförsäkrade är yngre kan han/hon teckna en fortsättningsförsäkring. Kontakta Ifs kundtjänst för mer information.

Vad händer med försäkringen om min anställning eller mitt medlemskap upphör?

Dina försäkringar avslutas i samband med att din anställning eller medlemskap upphör. Om du har haft försäkringen i minst sex månader och denna är fullbetald vid utträdesdagen omfattas du av ett efterskydd i 3 månader. Under dessa tre månader kan du ansöka om fortsättningsförsäkring utan ny hälsoprövning.

Har du haft försäkringen i kortare tid än sex månader kan du fortfarande ansöka om fortsättningsförsäkring men du omfattas inte av ett efterskydd.
Kontakta Ifs kundtjänst, gruppforsakring@if.se, för mer information.

Hur länge gäller min försäkring?

Din försäkring gäller till slutåldern för försäkringen. De flesta av våra försäkringar gäller till och med den månad som du fyller 65 alternativt 67 år. Se förköpsinformation för information om respektive produkt.. För Trygghetskapital är slutåldern alltid 60 år och för Barnförsäkring är slutåldern alltid 25 år.

Hur avslutar jag min försäkring?

Du meddelar kundtjänst via mail, gruppforsakring@if.se, eller telefon, 08-792 72 27, att du vill avsluta din försäkring.

Min partner vill också ha försäkring, hur gör vi?

Din partner kan ansöka om försäkring på samma sätt som du genom att gå igenom behovsguiden, svara på hälsofrågor och skicka in ansökan.

Varför kan jag välja både Sjuk- och Olycksfallsförsäkring och Olycksfallsförsäkring?

Vi rekommenderar att du väljer en sjuk-och olycksfallsförsäkring i första hand då den också ger ersättning för medicinsk invaliditet vid sjukdom. Vill man inte ha den försäkringen är ett alternativ att istället välja Olycksfallsförsäkring. Med en olycksfallsförsäkring får du dock inte ersättning för medicinsk invaliditet som du får på grund av sjukdom. Du kan givetvis ha båda försäkringarna om du önskar då du kan få ersättning för invaliditet från fler än en försäkring.