Försäkrad för händelse

​Sjukdom

Vad händer om jag skulle bli sjuk?

Om du blir sjuk får du sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14 motsvarande 80 % av din inkomst (första dagen är karensdag utan ersättning). Därefter har du möjlighet att få sjukpenning från Försäkringskassan under första året. Den sjukpenning du kan få är ca 80 % av din lön men viktigt att känna till är det finns ett tak på hur mycket man kan få i sjukpenning så maximal ersättning som utbetalas är 21 485 kr per månad före skatt. Om du är sjuk mer än 1 år har du i särskilda fall möjlighet att få förlängd sjukpenning om ca 75 % av din inkomst.

Var får jag ersättning från?

Om du blir sjuk får du sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Därefter har du möjlighet att få sjukpenning från Försäkringskassan under första året.

Om du blir långvarigt sjuk kan du också få ersättning från din arbetsgivare och genom kollektivavtal vid sjukperiod längre än två veckor. Hur stor ersättning som betalas ut beror på om och vilka förmåner du omfattas av genom din anställning och om och vilket kollektivavtal du omfattas av. Även om du omfattas av förmåner genom din arbetsgivare och genom kollektivavtal kommer du vid långvarig sjukfrånvaro lida en inkomstförlust som kan göra det svårt att ha samma levnadsstandard som tidigare. Om din sjukdom är en arbetsskada så kan du utöver ersättningen från arbetsgivaren också få ersättning från AFA försäkring. Se ersättningskollen för vad som gäller för dig för olika situationer.

Vilka försäkringar täcker sjukdom?

Om din funktionsförmåga blir permanent nedsatt så kan du få ersättning för invaliditet via en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller barnförsäkring (om dina barn skulle drabbas av invaliditet).

Från en sjukförsäkring kan du få månadsvisa utbetalningar vid långvarig arbetsoförmåga och en trygghetskapitalsförsäkring ger dig ett engångsbelopp när du har varit sjukskriven under minst 3 månader. Om du drabbas av en allvarlig diagnos kan du också få en engångsutbetalning via en kritisk sjukdomsförsärkring.

Via en sjukvårdsförsäkring kan du dels få vård men också ersättning för vård och resor på grund av sjukdom.

Om du skulle avlida på grund av en sjukdom så kan dina efterlevande få ersättning via en livförsäkring. Läs mer om produkterna under Våra produkter.

Olycka

Vad händer om jag råkar ut för en olycka?

Om du råkar ut för en olycka och inte kan arbeta så får du sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14 motsvarande 80 % av din inkomst (första dagen är karensdag utan ersättning). Därefter har du möjlighet att få sjukpenning från Försäkringskassan under första året. Den sjukpenning du kan få är ca 80 % av din lön men viktigt att känna till är det finns ett tak på hur mycket man kan få i sjukpenning så maximal ersättning som utbetalas är 21 485 kr per månad före skatt. Om du är sjuk mer än 1 år har du i särskilda fall möjlighet att få förlängd sjukpenning om ca 75 % av din inkomst. Om din olycka är en arbetsskada så kan du utöver ersättningen från arbetsgivaren också få ersättning från AFA försäkring. Se ersättningskollen för vad som gäller för dig för olika situationer.

Var får jag ersättning från?

Om du råkar ut för en olycka och inte kan arbeta så får du sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14 motsvarande 80 % av din inkomst (första dagen är karensdag utan ersättning). Därefter har du möjlighet att få sjukpenning från Försäkringskassan under första året.

Om du blir långvarigt sjukskriven kan du också få ersättning från din arbetsgivare och genom kollektivavtal vid sjukperiod längre än två veckor. Hur stor ersättning som betalas ut beror på om och vilka förmåner du omfattas av genom din anställning och om och vilket kollektivavtal du omfattas av. Även om du omfattas av förmåner genom din arbetsgivare och genom kollektivavtal kommer du vid långvarig sjukfrånvaro lida en inkomstförlust som kan göra det svårt att ha samma levnadsstandard som tidigare. Om ditt olycksfall är en arbetsskada så kan du utöver ersättningen från arbetsgivaren också få ersättning från AFA försäkring. Se ersättningskollen för vad som gäller för dig för olika situationer.

Vilka försäkringar täcker olycksfall?

Om din funktionsförmåga blir permanent nedsatt så kan du få ersättning för invaliditet via en olycksfallsförsäkring, sjuk-och olycksfallsförsäkring eller barnförsäkring (om dina barn skulle drabbas av invaliditet).

Från en sjukförsäkring kan du få månadsvisa utbetalningar vid långvarig arbetsoförmåga och en trygghetskapitalsförsäkring ger dig ett engångsbelopp när du har varit sjukskriven under minst 3 månader.

Via en sjukvårdsförsäkring kan du dels få vård men också få ersättning för vård och resor på grund av ett olycksfall.

Om du skulle avlida på grund av ett olycksfall så kan dina efterlevande få ersättning via en livförsäkring.

Läs mer om produkterna under Våra produkter.

Dödsfall

Vad händer om jag skulle avlida?

Om du avlider kan dina efterlevande få ersättning från kollektivavtalade försäkringar. Dina anhöriga får också hjälp från det allmänna om du avlider. Efterlevandepension är samlingsnamnet på de förmåner och stöd dina anhöriga kan få från det allmänna. Dessa ersättningar baseras på din antagna inkomstpension, det vill säga en prognos för hur stor din inkomstpension skulle ha blivit.

Var får jag ersättning från?

Om du har kollektivavtal kan dina efterlevande få ersättning via kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring. De kan också få ersättning från en Efterlevandepension.

Vilka försäkringar täcker dödsfall?

Livförsäkring ger ersättning med det försäkringsbelopp du har valt om du skulle avlida. Livförsäkring innehåller också ett barnskydd som ger ersättning med ett prisbasbelopp för barn som avlider mellan graviditetsvecka 22 och 18 års ålder. Även olycksfallsförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt barnförsäkring innehåller ett moment som ger ersättning med ett prisbasbelopp om du skulle avlida. Läs mer om produkterna under Våra produkter.

Låt oss guida dig

Vår behovsguide ser till att du får det försäkringsskydd du behöver.