Produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikringen kan sikre dit ansvar for skader og tab, der påføres Danish Crown-koncernen ved leverance af defekte dyr og som indtræder fra det tidspunkt, hvor slagteprocessen påbegyndes. Forsikringen dækker ikke erhvervsansvar og forsikringen gælder alene for leverancer til Danish Crown.